Thank you for booking the trip check. Please check your email for confirmation.
Vui lòng thực hiện thanh toán của bạn trên các tài khoản ngân hàng dưới đây: NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN: Số Booking ID ở trên (Ví dụ: 7264)

Ngân Hàng Techcombank: 

Số Tài Khoản: 19032748898999 

Chủ Tài Khoản: Hoàng Văn Thi 

Chi Nhánh: Hà Nội